ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
 
         ПОЧЕТНА

SELF ASSESSMENT TOOL smeinnoboost.bas.bg/sat/index.php

Поттик на МСП иновативни капацитети (SME Innovation Capacity Boost)

Поттик на МСП иновативни капацитети, финансиран од ИНТЕРРЕГ В-Б БАЛКАНСКИ МЕДИТЕРАН 2014-2020, вклучувајќи ги и партнерските земји: Бугарија (ЛП), Македонија, Албанија, Грција, Кипар.

Датум на добивање: (01.08.2017 - јули 2019)

Предмет и локација:

Главната генерална цел на проектот е да се зајакне транснационалниот иновативен капацитет на малите и средни претпријатија од избрани приоритетни сектори и да се поддржат за да се направат одржливи мрежни формации со други мали и средни претпријатија од регионот БМ (Балкан-Мед), со цел да се споделат know-how и да развијат иновации, преку спојување на тројно хеликс партнери од сите 5 БМ земји и опремување на МСП со релевантни податоци, алатки и системи. Проектот ги поддржува првите две фази во циклусот на иновации - доказ за концептот и развојот на иновациите.

 

ЕУ Деск за иновативни финансиски пакети за подобра искористеност на европските фондови (EU Desk – FINA4MA)


Резултати од спроведеното истражување:
Работилница 25.04.2018 во Стопанска Комора на Република Македонија 

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје