ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
УСЛУГИ
         Унапредете го својот бизнис

Развој на компании

 • Ваучерско советување
 • Поддршка во пристапот до финансиски средстава од програмите на   меѓународните институции
 • Бизнис поврзување
 • Консултации за постоечки обуки- Консултации за постоечки обуки
 • Консултации за програми за стандардизација
 • Изработка на бизнис план и/или инвестиционен план
 • Истражувања и статистички анализи /локално
 • Маркетинг план
 • Стратешко планирање и деловно планирање
 • Помош во управување со компанијата
 • Подршка за генерирање на готовина
 • Идентификување на потенцијални бизнис партнери
 • Проценка на потребите од обука за вработените
 • Дизајнирани обуки за потребите на МСП
 • Развој на нов производ
 • Регулирање и вработување на кадар
 • Опис на работни места


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје