ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
УСЛУГИ
         Интернационализација


Извоз

- Имплементација на програми за стандардизација (ИСО 9001, ИСО 14001,
- ХАЦЦП, ЕУРОГАП, Интегрирана еколошка Б дозвола)
- Истражување на странски целни пазар
- Идентификување на потенцијални бизнис партнери;
- Посредува во остварување на бизнис контакти на МСП со
  надворешни партнери и нивно соодветно мечирање ;
- Поддршка за настап на саеми/форуми и дизајнирање на штанд
 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје