ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
ПРОЕКТИ
         SME Innovation Capacity Boost (Поддршка на МСП Иновативни Капацитети)

 SME Innovation Capacity Boost (Поддршка на МСП Иновативни Капацитети)
                                                                                  
Период на имплементација:
                                                                             
 август 2017 – до денес (во тек)

Предмет и локација
:
Главната цел на проектот е да се поттикне транснационалниот иновативен капацитет на малите и средни претпријатија од избрани приоритетни сектори и да се направат одржливи мрежни формации со други мали и средни претпријатија од Балкан Мед регионот со цел споделување на know-how, знаења, развивање иновации, како и опремување на МСП со релевантни податоци, алатки и системи. 

Реализирани тендери:

- Тендер за надворешна експертиза за изработка на Извештај од анализата на транснационални поттикнувачки фактори за имплементација на иновации кај МСП во Република Северна Македонија

- Тендер за изготвување извештај за компаративна анализа на ИКТ секторот за Република Северна Македонија

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје