ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
ПРОЕКТИ
         Успешни на саем 2009
 Проектот -Успешни на саем- е дел од програмата  на Центарот за 2009 година и преставува продолжение (втора фаза) на проектот -Организиран настап на саеми/форуми- со кој беше дефиниран нов пакет на услуги наменет  за извозните фирми и фирмите заинтересирани за излез на странски пазари пред се во делот на техничките подготовки за колективен и индивидуален настап на фирмите, обуки за креативно осмислување на саемски штанд, успешна презентација на фирмата, методи за преговарање, со цел-склучување на договори за продажба и/или директна продажба.
Остварени резултати од проектот се:
  • Подготвен и публикуван Прирачник - Водич за успешен настап на саеми
  • Дефиниран модул за работилници на тема -Успешни на саем
  • Воспоставени партнерства со повеќе институции и/или консултантски куќи од европските земји
  • Реализација на сите технички подготовки за колективен настап на саем
 Партнери и соработници на проектот беа:
  • Министерство за Економија
  • Град Скопје
  • Новак Феарс 
  •  


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје