ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
ПРОЕКТИ
         Посредување при вработување -ЕМИ 2 , 2006 - 2007

 

Со Проектот се имплементараа  дел од активни политики за вработување дефинирани со Програмата на Владата на РМ за 2006-2010  во делот на :
  • Посредување при вработување на високо образован кадар во МСП во 23 општини во Република Македонија и
  • Промовирање на волонтирањето како активна мерка за зголемување на вработеноста и дефинирање на истото во новата законска регулатива .
Остварени резултати од проектот:
  • Пријавени 20 фирми за учество во проектот
  • Пријавени 90 невработени, млади, образовани луѓе, од кои 28 беа избрани за волонтирање, а 21 лице добија работен ангажман
 
Проектот беше финансиран од Програмата за развој на Обединети Нации ( УНДП ), а партнери и соработници беа:
  • Министерство за труд и социјална политика на Р.М.
  • Агенција за Вработување на Р.М.
  • 23 Општини на територија на Р.М. ( Карпош, Центар, Кисела Вода, Гази Баба, Гостивар Кичево, Дебар, Охрид, Струга, Битола, Кавадарци, Прилеп, Неготино, Струмица, Велес, Штип, Кочани, Ресен, Виница, Делчево, Гевгелија, Тетово и Ново Село ).
  • Неол Консалтинг
Напомена: Резултатите од Пилот проектот и успешно дефинираната постапка за негово комбинирање со Програмата за групно ваучерско советување  беа причина истиот да прерасне во Национална Програма на Владата на Република Македонија.


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје