ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
ПРОЕКТИ
         Од идеја до бизнис 2006 - 2007

 Проектот е реализиран со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија, а со цел поттикнување на самовработувањето и поддршка на претприемништвото  кај младите невработени лица на територија на Р.М.

Реализацијата на овој проект ги предвидуваше следните активности:

  •  Организација на 12 семинари (240 клиенти) со цел промовирање на самовработувањето и поттикнување на невработените лица за започнување на сопствен бизнис.
  • Поттикнување на менаџерскиот дух и развој на претприемачки вештини кај истите,
  • Развивање на сопствена тренинг програма за разработување на техниките на преточување на идеите во конкретен бизнис и начините за генерирање на приход од избраниот бизнис,
  • Промовирање на идејата за вработување и/или самовработување по проект во невладини организации и обука за дефинирање на проектна идеја и подготовка на проектна докумантација, согласно процедурите на ЕУ

 Партнери и соработници во проектот Чекори до самовработување- Од идеја до бизнис 2006-2007, беа:

  • Агенцијата за Вработување на Р.М.,
  • 12 Општини во Македонија и
  • НЕОЛ Консалтинг

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје