ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
ПРОЕКТИ
         Зелено партнерство за Скопје

 

 

 

Проектот -Зелено партнерство за Скопје -ги реализираше следните предвидени активности :
  • Креирање на партнерства меѓу Град Скопје ,единиците на локалната самоуправа и НВО од секторот за екологија;
  • Тренинг за  претставници од невладиниот сектор и дел од вработените во Град Скопје и претставници од општините на територијата на Град Скопје за Проектен менаџмент , согласно процедурите на ЕУ / водич за Менаџмент на проектен циклус;
  • Евалуација на проектна документација на поднесените проекти на еколошките невладини организаци и избор на пет најдобри.
 
Реализацијата на проектот беше овозможена со финансиска поддршка од страна на ГТЗ ЛЕАП Канцеларијата на Град Скопје, а партнери и соработници  во проектот беа:
  • Град Скопје
  • Општина Центар
  • Општина Карпош
  • Општина Сарај и
  • ЗБК Креација -Скопје 
  • Во проектот земаа учество и 6 еколошки невладини организации.
 

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје