ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
Реализирани проекти
         Проект за рециклирана пластика

 

Основна цел на овој проект е равивање на капацитетите на локалната самоуправа и приватниот сектор во воспоставување на ефикасна и оддржлива програма за рециклирање и управување со отпадот  преку користење на средствата од ИПА фондовите наменети за управување на отпадот на локално ниво.
Со реализацијата на овој проект се очекуваат следниве резултати:

  •  Изработени сет на стандарди за управување на отпадот на локално ниво
  • Припремени материјали за промоција на најдобри практики и
  • Обучени 20 преставници од локалната самоуправа за учество на Општините во ПЕТ Програмата за управување на отпадот на локално ниво

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје