ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
Реализирани проекти
         Формирање на мрежа на градови-партнери во бизнисот 2008-2009

 

Со проектот Формирање на Мрежа на Градови партнери во бизнисот се донесе нов тип на креирани стратешки партнерства меѓу институции од Град Скопје и градовите партнери . Предлог е  тоа да бидат институциите кои го промовираат локалниот и регионалниот развој:
  • Агенциите за локален развој и/или
  •  Институциите за поддршка на бизнис секторот
Креирањето на вакви стратешки партнерства соодветствува на потребите на Град Скопје за:
  • Зголемување на капацитетот за креирање на партнерства за соработка на програмите на европската унија за, пред се на оние за  регионална и територијална соработка и
  •  Интензивирањето  на таа соработка преку нови иницијативи и заеднички проекти. Ова е особено значајно ако се има предвид дека Град Скопје нема можност за пристап до средствата на  сите програми на ЕУ;
  • Јакнење на локалните и регионалните партнерства на секој од градовите со нивните локалните и регионалните институции;
  • промоција на знаењето и иновативноста во насока на оддржлив економски развој;
  • Поддршка на трговската размена и економската соработка на малите и средни претпријатија
 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје