ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
Реализирани проекти
         Организиран настап на саеми/форуми 2008
 Проектот се реализираше во соработка со Град Скопје и единиците на локална самоуправа на територија на Град Скопје, пред се со секторите за локален економски развој и секторите за меѓународна соработка.
Цел на овој проект беше проширување на соработката на Град Скопје и неговите општини со градови и општини со кои веќе имаат воспоставено посебни форми пред се во делот на економската соработка, а во интерс на поттикнување на процесот на интернационализација на малите и средни претпријатија на територија на Град Скопје и поддршка на фирмите за организиран настап на саеми во Градовите-Партнери.
 Беа реализирани следните планирани активности:
  • Воспоставени контакти со Градовите-Партнери
  • Направено е ДЕСК-истражување за постоечките саемски манифестации во Градовите-Партнери
  • Спроведена анкета меѓу 950 мали и средни претпријатија на територија на Град Скопје
  • Дефинирана првична листа на саеми и форуми за кои постои најголем интерес за учество
 Партнери и соработници во реализација на проектот-Организиран настап на саеми/форуми- беа:
Министерство за Економија на Р.М.
Град Скопје и единиците за локална самоуправа на територија на Град Скопје
Новак Феарс

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје