ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
Реализирани проекти
         Награда на Општините 2006

 

Проектот предвидуваше доделување на награда за најдобро реализиран општински проект во Македонија, во кој  беа промовирани позитивни искуства и добри практики на општините( администрација на општините ) кои имаа влијание врз подобрувањето на стандардот на луѓето кои живеат во тие општини.
Посебно внимание беше посветено на активностите за подобрување на односот меѓу различните групи во општеството, или оние што особено придонеле за подобрување на стандардот на ранливите општествени групи.
Проектот беше финансиран од Европската Агенција за Реконструкција, а партнер и соработник ни беше Креација-Скопје.

 

Проектот предвидуваше  реализација на следните  активности:

  • Формирање канцеларија за Проектот Награда за општините 2006,
  • Селекција и избор на 3 ( три ) најдобри проекти и
  • Организирање на  сите проектни активности со завршна свеченост за доделување на наградите.

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје