ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
Реализирани проекти
         Тренинг за проектен менаџмент - 2005

 

Со проектот се предвидуваше јакнење на капацитетот на градската администрација , со цел зголемување на степенот на искористеност на фондовите на меѓународните институции до кои локалната самоуправа и партнерите на истата имаат пристап.

 

Во текот на реализацијата на проектот , 35 лица, вработени во Град Скопје беа обучени за менаџирање на проектниот циклус, согласно со процедурите на ЕУ.

 

Финансиските средства за реализација на овој проект беа обезбедени од СЕЕНЕТ-Програмата, а партнери и соработници беа:

  • Македонски Центар за Европско Образование и
  • ЗБК Креација-Скопје

Беа реализирани сите предвидени активности и тоа:

  • Тренинг за  вработените во Град Скопје за Проектен менаџмент , согласно процедурите на ЕУ / водич за Менаџмент на проектен циклус;
  • Подготовка на проектна документација за два проекти : (1) за промоција на туризмот и (2) за управување со цврст отпад .


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје