ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
Реализирани проекти
         Реализација на волонтерска пракса 2004

 Проектот -Реализација на волонтерска пракса-предизвик за самовработувањето 2004- ги опфати следните активности;

  • Реализација на 30 волонтирања и остварени повеќе од 100 контакти со компании и институции со цел поддршка на волонтирањето на младите, невработени кадри и отворени 15 работни места.
  • Континуирано промовирање на волонтирањето како активна мерка за зголемување на вработеноста.

Финансиските средства за реализација на проектот беа обезбедени од Програмата за развој на Обединетите Нации, а како партнери и соработници во проектот се јавија:

  • Агенција за Вработување на Р.М.
  • Општина Карпош и
  • ЗБК Креација-Скопје


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје