ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
Реализирани проекти
         Изработени Стратегии и Акциони планови

Стратегии:

 • Стратегија за поддршка на МСП и претприемништво на Град Скопје 2009-2013
 • Стратегија за локален економски развој на Општина Ѓорче Петров 2007-2010
 • Стратегија за локален економски развој за Град Скопје 2006-2009
 • Стратегија за локален економски развој на Општина Центар 2006-2009
 • Стратегија за локален економски развој за Град Скопје 2006 и 2007 година
 • Стратегија за локален економски развој за Општина Ѓорче Петров 2007
 • Стратегија за локален економски развој за Општина Центар 2006

 Изработени Акциони планови:

 • Акционен план за реализација на Стратегијата за поддршка на МСП за Град Скопје 2009-2013
 • Акционен план за реализација на Стратегијата за локален економски развој на Општина Ѓорче Петров 2007-2010
 • Акционен план за реализација на Стратегијата за развој на локален економски развој на Град Скопје 2006-2009
 • Акционен план за реализација на Стратегијата за локален економски развој на Општина Центар 2006-2009

Проектите се реализирани во соработка на Град Скопје и единиците на локална самоуправа на територија на Град Скопје, пред се со секторите за локален економски развој и/или секторите за меѓународна соработка, како и со преставниците од бизнис секторот и од институциите за поддршка на бизнисот.


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје