ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
 
         ПАРТНЕРИ

Поттик на МСП иновативни капацитети (SME Inno Boost), финансиран од ИНТЕРРЕГ В-Б БАЛКАНСКИ МЕДИТЕРАН 2014-2020, вклучувајќи ги и партнерските земји: Бугарија (ЛП), Македонија, Албанија, Грција, Кипар.

Партнери:

LP - National Association of Small and Medium Business (NASMB) - Sofia, Bulgaria

PP2 - National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria (NSI-BG) - Sofia, Bulgaria

PP3 - State Statistical Office (SSO-MK) - Skopje, Republic of Macedonia

PP4 - Institute of Statistics Republic of Albania (INSTAT-AL) - Tirana, Albania

PP5 - Regional Enterprise Support Centre (RESC) - Skopje, Republic of Macedonia

PP6 - Foundation Regional Development Agency S.M.E. (RDA-Korce) - Korce, Albania

PP7 - Institute of Information and Communication Technologies (IICT) - Bulgarian Academy of Sciences - Sofia, Bulgaria

PP8 - Science & Technology Park of Crete (STEP-C) - Foundation for Research & Technology Hellas - Crete, Greece"

PP9 - OP1. Software Engineering and Internet Technologies Lab (SEIT) - University of Cyprus - Nicosia, Cyprus

PP10 - OP2. Fund for Innovations and Technology Development (FITD) - Skopje, Republic of Macedonia

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје