ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
 
         УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГИ ЗА МСП

Фондацијата за развој мали и средни претприемништва -Скопје работи како биро за поддршка на малите и средните претпријатија на територија на град Скопје обезбедувајќи ги сите информации потребни за секторот на МСП.

Понудени се следниве услуги за малите и средните претпријатија:

 • Поддршка на малите и средни претпријатија за полесен пристап до финансиски извори и кредитни линии;

 • Помош во бизнис планирање и изработка на деловен план;

 • Организира и спроведува програми за обука на невработените, како и развој на идеите во успешни бизниси;

 • Информации и услуги за професионален развој на високо образовани млади луѓе, без за вработување;

 • Поврзување на малите и средните претпријатија со високо образовани млади луѓе;

 • Поддршка во управувањето со готовинскиот тек;

 • Поддршка за полесен пристап до финансиски грантови и донации од меѓународни донаторски програми;

 • Идентификација на одржливи бизнис можности;

 • Идентификација на потенцијални бизнис партнери;

 • Обезбедува контакти и поврзување на малите и средните претпријатија со надворешни партнери;

 • Проценките на потребата за развој на човечки ресурси во рамките на управувачки структури;

 • Обезбедување на анализа на Организациона структура и детален опис на работните задачи;

 • Избор на процедури за зајакнување на вработениот кадар;

 • Поддршка на МСП вза нивно поголемо учество на пазарот;

 • Организирање презентации, работилници, семинари, конференции и др.

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје