ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
 
         КОНТАКТ

 

Регионален Бизнис Центар Скопје


ул. Мирче Ацев бр. 4
     1000 Скопје 

тел/факс (02) 3239 053
 

Лица за контакт:

Светлана Киревска - Директор

svetlanakirevska@recs.org.mk

Благојче Трифуновски - Проект асистент

blagojce.trifunovski@recs.org.mk

Марија Насковска - Финансиски асистент

marija.naskovska@recs.org.mk

 

 

 

 

 

 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје