ПОЧЕТНА ЗА НАС ПАРТНЕРИ УСЛУГИ КОНТАКТ ПРОЕКТИ
Барај :
 


 

 
 
         ПРОЕКТИ

Тековни и последни реализирани проекти на Регионален бизнис центар Скопје се:

  • SME Innovation Capacity Boost (Поддршка на МСП Иновативни Капацитети)
  • Програма за самовработување со грант - соработка со АППРМ
  • Програма за ваучерско советување - соработка со АППРМ
  • Инфо Пулт - соработка со АППРМ
  • Национална програма за практикантска работа и вработување
  • ЕУ Деск за иновативни финансиски пакети за подобра искористеност на европските фондови (EU Desk – FINA4MA)
  • Обезбедување на поддршка за поголема самоодржливост и помош на заедницата - проектот е финансиран од УНХЦР (повеќе инфо)
  • Намалување на малолетнички бракови преку економско осамостојување - проект финансиран од Европска Унија (повеќе инфо)
  • ТЕСЛА - Кон европски политики и најдобрите пракси за поддршка за апликација на повеќестепената локална власт - проект финансиран од Европска Комисија - ЕАСЕА (повеќе инфо)   
 


English

 
УНХЦР
 
Агенција за поддршка на претприемништво на Р.М.
 
ТЕСЛА Мрежа
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје